Stemzorg Assen

Stemzorg Assen is een logopediepraktijk in Assen. U kunt hier terecht voor specialistische logopedische zorg gericht op spreken, ademhalen en stemgeven.

Vergoedingen en tarieven

Logopedie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Stemzorg Assen heeft voor 2024 contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Iedereen van 18 jaar en ouders heeft een verplicht eigen risico in de zorg. Dit wil zeggen dat de vergoeding voor logopedische behandeling voor volwassenen eerst wordt verrekend met het eigen risico. Wanneer het eigen risico volledig is verrekend, wordt de behandeling vergoed door je zorgverzekeraar. Je kunt contact opnemen met je eigen zorgverzekeraar, mocht je over bovenstaande informatie vragen hebben, zo voorkom je onvoorziene kosten.  

Het eigen risico geldt niet voor mensen onder de 18 jaar. Dat betekent dat bij je kind de logopedische behandeling volledig wordt vergoed door je zorgverzekeraar. 

De contracten die Stemzorg Assen met de verschillende zorgverzekeraars heeft afgesloten, laten verschillende tarieven zien. In de polisvoorwaarden van je zorgverzekering kan je vinden welk tarief je eigen zorgverzekering hanteert. 

Ik declareer de behandeling rechtstreeks bij de zorgverzekeraar en die betaalt uit aan Stemzorg Assen. Je hoeft zelf voor deze vorm van behandeling dus geen kosten voor te schieten. 

Soms komt het voor dat je wel een logopedische hulpvraag hebt, maar deze hulpvraag geen medische grondslag heeft en dus buiten de vergoeding van je zorgverzekering valt. Ook dan ben je van harte welkom bij Stemzorg Assen voor behandeling. In dat geval draag je zelf zorg voor het betalen van de behandelingen.

Voor de uitgebreide betalingsvoorwaarden verwijs ik naar onderstaande link. 

Richtlijn betalingsvoorwaarden (logopedie.nl) 

Tarieven 2024

Stemzorg Assen heeft voor 2024 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Logopedie valt binnen de basisverzekering van uw zorgverzekering.

Onderstaande tarieven gelden wanneer:

  • De behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding valt, bijvoorbeeld wanneer er een hulpvraag is zonder medische grondslag.
  • Er sprake is van een niet nagekomen afspraak.

*Op deze tarieven is géén BTW van toepassing.

Zitting

Behandeling logopedie

€ 45,00

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 90,00

Eenmalig logopedisch onderzoek

€ 90,00

Screening, intake en onderzoek (DTL)

€ 99,00

Toeslag aan huis behandeling

€ 15,00

Toeslag instelling 

€ 20,00 

Rapportage

Verslaglegging aan derden 

€ 45,00

Niet nagekomen afspraak logopedie

€ 45,00

Afzeggen afspraak

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling worden afgezegd. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de geplande afspraak, behoudt Stemzorg Assen zich het recht voor de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de cliënt.

Aanmelden