Stemzorg Assen

Stemzorg Assen is een logopediepraktijk in Assen. U kunt hier terecht voor specialistische logopedische zorg gericht op spreken, ademhalen en stemgeven.

Corona maatregelen

Voor de actuele maatregelen omtrent Corona verwijs ik u naar www.rijksoverheid.nl. 

Privacy 

Stemzorg Assen hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wil de praktijk heldere en transparante informatie geven over hoe Stemzorg Assen omgaat met persoonsgegevens. Er wordt alles aan gedaan om uw privacy te waarborgen en de praktijk gaat daarom zorgvuldig om met deze gegevens. Stemzorg Assen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Download de volledige Privacy Policy. 

Praktijkreglement 

Binnen de praktijk van Stemzorg Assen dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen:

 • In de praktijk mag niet worden gerookt.
 • Indien u een jas en/of andere eigendommen in de wachtkamer achterlaat, let er dan op dat daar geen waardevolle spullen in zitten. 
 • Stemzorg Assen is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte van de praktijk. 
 • Stemzorg Assen is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of op de parkeerplaats (te denken aan auto of fiets). 
 • Parkeer uw auto of fiets zodanig, dat anderen daar geen last van hebben. Voor de praktijk is voldoende parkeergelegenheid. 
 • Indien u een afspraak heeft bij Stemzorg Assen, hoeft u zich niet meer te melden. U kunt plaatsnemen in de wachtkamer en de logopedist komt u op de afgesproken tijd ophalen. 
 • Wanneer u tien minuten na het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw logopedist opgehaald bent, meldt u zich dan bij de behandelkamer. 
 • Bij Stemzorg Assen draagt u zelf zorg voor het noteren van de afspraak in uw agenda. 
 • In geval van calamiteiten, dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen. 
 • Stemzorg Assen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de logopedist hebben gehouden. 
 • U wordt verzocht bij iedere behandeling de daarvoor benodigde materialen en oefenmapje met oefeningen mee te nemen. 
 • Bij verhindering van de afspraak wordt u verzocht tijdig af te bellen. Ik ben genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij u in rekening te brengen. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op mijn voicemail. 

Klachten 

Logischerwijs hoop ik dat de logopedische zorg binnen Stemzorg Assen aan je wensen voldoet. Toch kan het voorkomen dat je ontevreden bent over de logopedische behandeling. Hopelijk is er binnen de behandeling voldoende vertrouwen en samenwerking opgebouwd om dit met de logopedist te bespreken. Wanneer duidelijk is wat de klacht is, zal Stemzorg Assen proberen deze op te lossen. Mocht dit samen met u niet lukken, dan kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici.

Aanmelden