Stemzorg Assen

Stemzorg Assen is een logopediepraktijk in Assen. U kunt hier terecht voor specialistische logopedische zorg gericht op spreken, ademhalen en stemgeven.

BEREIKBAARHEID EN PARKEREN 

Locatie Marsdijk

Stemzorg Assen is gevestigd aan de Zeilmakerstraat 37  binnen de praktijk van Axis Osteopathie.
Er is voldoende gratis parkeergelegenheid voor de praktijk, maar ook per fiets is de praktijk goed te bereiken. 

Locatie Kloosterveen

Stemzorg Assen is gevestigd aan de Oostergracht 2, binnen het pand van Huisartsen Assen West. De praktijk bevindt zich aan de rand van het winkelcentrum Kloosterveste.

Onder dit winkelcentrum is voldoende gratis parkeergelegenheid in de parkeergarage.

Stemzorg Assen is goed te bereiken vanaf bijvoorbeeld: Rolde, Tynaarlo, Vries, Hooghalen, Bovensmilde, Smilde, Veenhuizen, Norg en Annen.

VERGOEDINGEN EN TARIEVEN

Logopedie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Stemzorg Assen heeft voor 2024 contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Iedereen van 18 jaar en ouders heeft een verplicht eigen risico in de zorg. Dit wil zeggen dat de vergoeding voor logopedische behandeling voor volwassenen eerst wordt verrekend met het eigen risico. Wanneer het eigen risico volledig is verrekend, wordt de behandeling vergoed door je zorgverzekeraar. Je kunt contact opnemen met je eigen zorgverzekeraar, mocht je over bovenstaande informatie vragen hebben, zo voorkom je onvoorziene kosten.

Het eigen risico geldt niet voor mensen onder de 18 jaar. Dat betekent dat bij je kind de logopedische behandeling volledig wordt vergoed door je zorgverzekeraar.

De contracten die Stemzorg Assen met de verschillende zorgverzekeraars heeft afgesloten, laten verschillende tarieven zien. In de polisvoorwaarden van je zorgverzekering kan je vinden welk tarief je eigen zorgverzekering hanteert.

Ik declareer de behandeling rechtstreeks bij de zorgverzekeraar en die betaalt uit aan Stemzorg Assen. Je hoeft zelf voor deze vorm van behandeling dus geen kosten voor te schieten.

Soms komt het voor dat je wel een logopedische hulpvraag hebt, maar deze hulpvraag geen medische grondslag heeft en dus buiten de vergoeding van je zorgverzekering valt. Ook dan ben je van harte welkom bij Stemzorg Assen voor behandeling. In dat geval draag je zelf zorg voor het betalen van de behandelingen.

Voor de uitgebreide betalingsvoorwaarden verwijs ik naar onderstaande link.

Richtlijn betalingsvoorwaarden (logopedie.nl)

TARIEVEN 2024

Stemzorg Assen heeft voor 2024 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Logopedie valt binnen de basisverzekering van uw zorgverzekering.

Onderstaande tarieven gelden wanneer:

 • De behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding valt, bijvoorbeeld wanneer er een hulpvraag is zonder medische grondslag.
 • Er sprake is van een niet nagekomen afspraak.

*Op deze tarieven is géén BTW van toepassing.

Zitting

Behandeling logopedie

€ 45,00

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 90,00

Eenmalig logopedisch onderzoek

€ 90,00

Screening, intake en onderzoek (DTL)

€ 99,00

Toeslag aan huis behandeling

€ 15,00

Toeslag instelling

€ 20,00

Rapportage

Verslaglegging aan derden

€ 45,00

Niet nagekomen afspraak logopedie

€ 45,00

AFZEGGEN AFSPRAAK

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling worden afgezegd. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de geplande afspraak, behoudt Stemzorg Assen zich het recht voor de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de cliënt.

Privacy 

Stemzorg Assen hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wil de praktijk heldere en transparante informatie geven over hoe Stemzorg Assen omgaat met persoonsgegevens. Er wordt alles aan gedaan om uw privacy te waarborgen en de praktijk gaat daarom zorgvuldig om met deze gegevens. Stemzorg Assen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Download de volledige Privacy Policy. 

Praktijkreglement 

Binnen de praktijk van Stemzorg Assen dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen:

 • In de praktijk mag niet worden gerookt.
 • Indien u een jas en/of andere eigendommen in de wachtkamer achterlaat, let er dan op dat daar geen waardevolle spullen in zitten. 
 • Stemzorg Assen is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte van de praktijk. 
 • Stemzorg Assen is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of op de parkeerplaats (te denken aan auto of fiets). 
 • Parkeer uw auto of fiets zodanig, dat anderen daar geen last van hebben. Voor de praktijk is voldoende parkeergelegenheid. 
 • Indien u een afspraak heeft bij Stemzorg Assen, hoeft u zich niet meer te melden. U kunt plaatsnemen in de wachtkamer en de logopedist komt u op de afgesproken tijd ophalen. 
 • Wanneer u tien minuten na het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw logopedist opgehaald bent, meldt u zich dan bij de behandelkamer. 
 • Bij Stemzorg Assen draagt u zelf zorg voor het noteren van de afspraak in uw agenda. 
 • In geval van calamiteiten, dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen. 
 • Stemzorg Assen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de logopedist hebben gehouden. 
 • U wordt verzocht bij iedere behandeling de daarvoor benodigde materialen en oefenmapje met oefeningen mee te nemen. 
 • Bij verhindering van de afspraak wordt u verzocht tijdig af te bellen. Ik ben genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij u in rekening te brengen. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op mijn voicemail. 

Klachten 

Logischerwijs hoop ik dat de logopedische zorg binnen Stemzorg Assen aan je wensen voldoet. Toch kan het voorkomen dat je ontevreden bent over de logopedische behandeling. Hopelijk is er binnen de behandeling voldoende vertrouwen en samenwerking opgebouwd om dit met de logopedist te bespreken. Wanneer duidelijk is wat de klacht is, zal Stemzorg Assen proberen deze op te lossen. Mocht dit samen met u niet lukken, dan kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici.

Aanmelden