Stemzorg Assen

Stemzorg Assen is een logopediepraktijk in Assen. U kunt hier terecht voor specialistische logopedische zorg gericht op spreken, ademhalen en stemgeven.

Eerste afspraak

Wanneer je jezelf hebt aangemeld voor logopedische behandeling zal er gevraagd worden wat de klacht en/of hulpvraag is. Omdat er op dit moment geen wachtlijst voor behandeling is, kan er meteen een afspraak worden gemaakt voor een intakegesprek en onderzoek. 

Tijdens dit intakegesprek bespreken we de klacht uitgebreid, we nemen een deel van het onderzoek af om de (on)mogelijkheden van je adem/stem/articulatie in kaart te brengen en spreken over een mogelijk behandelplan. Afhankelijk van de klacht wordt er ook onderzoek gedaan naar de spierspanning van de spieren in het hoofd-/halsgebied. 

Ik vraag je het volgende mee te nemen naar de eerste afspraak: 

  • de verwijsbrief voor logopedie*
  • het verzekeringspasje van de zorgverzekeraar
  • een geldig legitimatiebewijs**

*Als je een verwijzing van je arts hebt gekregen, moet de behandeling binnen drie maanden na de verwijsdatum zijn opgestart. Neem daarvoor kort na het ontvangen van je verwijsbrief contact op met de praktijk. 

Voor de meeste zorgverzekeraars geldt momenteel dat logopedie direct toegankelijk is zonder verwijsbrief. In de meeste gevallen gaat mijn voorkeur er toch naar uit om te behandelen met een verwijsbrief van de huisarts/KNO-arts/tandarts. Het zou erg prettig zijn als deze verwijsbrief voor de eerste afspraak geregeld is. 

** Bij het ontvangen van medische zorg, zoals logopedisch onderzoek/behandeling moet je een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen. De identificatieplicht geldt voor iedereen, dus ook voor kinderen jonger dan 14 jaar. 

Behandeling

Aan de hand van de verzamelde gegevens tijdens het intakegesprek en onderzoek stellen we een behandelplan op. We formuleren behandeldoelen zodat voor jou en de logopedist duidelijk is wat het doel van de therapie is en wat we verwachten van jou wat betreft thuis oefenen en actieve participatie. Het behandeltraject is voor iedereen verschillend qua inhoud en duur. De meeste mensen worden één keer per week gedurende 25 minuten behandeld. Zo nodig kan er ook twee keer per week worden behandeld. Soms zijn een paar sessies voldoende, soms zien we mensen een jaar of langer in de praktijk. Op medische indicatie kan de behandeling plaatsvinden bij u aan huis. Hiervoor geeft de (huis)arts een indicatie.

Verder is er bij uitzondering de mogelijkheid om online te behandelen. Dit gaat altijd in overleg met de logopedist.

Samenwerking

Samen met jou wordt er gewerkt aan de opgestelde behandeldoelen. Soms is het ook nodig dat we samenwerken met andere betrokkenen. Je kunt hierbij denken aan:

  • de huisarts, fysiotherapeut, orofaciaal therapeut (kaakfysiotherapeut), KNO-arts, neuroloog, longarts, kinderarts of andere (para)medicus
  • de tandarts of orthodontist
  • instellingen voor jeugdgezondheidszorg of een audiologisch centrum
  • een leerkracht, intern begeleider of peuterspeelzaaljuf.

Voordat we overleg voeren met derden vragen we uiteraard altijd om jouw toestemming.

Evalueren

Tijdens het behandeltraject zal er met enige regelmaat een moment gepland worden om te evalueren. We houden mede hierdoor in de gaten of de behandeling werkt, wat de vooruitgang is en of het bijstellen van doelen of een andere aanpak nodig is. 

Afronding en nazorg

De logopedische behandeling kan in overleg met jou worden afgerond als er na opnieuw onderzoek gedaan te hebben of een observatie, blijkt dat de behandeldoelen zijn behaald. Zo nodig zal er een controle afspraak gepland worden, zodat we kunnen bijhouden óf en hoe het mogelijk is voor jou om de geleerde technieken toe te passen in het dagelijks leven op langere termijn.
Na afloop van de behandeling ontvang je per e-mail een uitnodiging om anoniem het klanttevredenheidsonderzoek in te vullen. Het is voor mij belangrijk om te weten hoe cliënten de behandeling binnen Stemzorg Assen hebben ervaren en ik sta hierbij open voor feedback.

Verder besteed Stemzorg Assen extra aandacht aan de nazorg na een behandeltraject. Het is hierbij mogelijk om na afronding van de behandeling, bijvoorbeeld een geluidsfragment of video-opname naar de logopedist te versturen, zodat ik met je mee kan kijken en luisteren of de geleerde technieken voldoende geautomatiseerd zijn en op de juiste manier worden toegepast. Op die manier kunnen we optimaal toewerken naar een duurzame manier van spreken en stemgeven!

Aanmelden