Stemzorg Assen

Stemzorg Assen is een logopediepraktijk in Assen. U kunt hier terecht voor specialistische logopedische zorg gericht op spreken, ademhalen en stemgeven.

Verstaanbaarheid

Duidelijk communiceren lijkt steeds van groter belang”. 

Een onduidelijke uitspraak geeft in het dagelijks leven niet alleen aanleiding tot misverstanden maar zorgt ook regelmatig voor ergernis en/of afkeer in de communicatie. Een onduidelijke uitspraak kan komen door een zachte stem, een hese stem, binnensmonds of mompelend spreken, monotoon (op één toon) spreken, een te hoog spreektempo of bijvoorbeeld een accent of dialect. 

Wanneer er sprake is van een verminderde verstaanbaarheid tijdens het spreken kan er tijdens de behandeling door middel van verschillende oefeningen aandacht besteed worden aan het verbeteren van de uitspraak. 

Articulatie

Articulatie is de manier van uitspreken van de klanken. Wanneer klanken of klankcombinaties niet goed worden uitgesproken, kan er sprake zijn van een articulatiestoornis. Er wordt gesproken over een articulatiestoornis als een kind afwijkingen vertoont in zijn articulatie in vergelijking met leeftijdgenootjes. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er klanken worden weggelaten of omgewisseld of dat de [r] nog niet lukt om uit te spreken. Dit kan negatief van invloed zijn op de verstaanbaarheid en zorgt er soms voor dat het kind zich terugtrekt of gefrustreerd raakt.

Een vertraagde articulatieontwikkeling kan samenhangen met andere problemen zoals gehoorproblemen of een algehele ontwikkelingsachterstand. Maar het komt ook voor dat een kind niet duidelijk verstaanbaar spreekt zonder dat hiervoor een duidelijke oorzaak wordt gevonden.

Een articulatiestoornis is goed te behandelen, zeker als kinderen op jonge leeftijd al aangemeld worden voor logopedische behandeling. Vanaf de leeftijd van ongeveer twee jaar kan er al gestart worden om de articulatie te verbeteren. 

Een articulatiebehandeling bij kinderen kan bij Stemzorg Assen behandeld worden door middel van de volgende methodes:

  • Hodson en Paden
  • Metaphon
  • PROMPT (aanrakingen aan het hoofd, wangen, mond en kin) 

Ook worden er vaak plaatjes en klankgebaren ingezet tijdens de behandeling. 

Aanmelden