Stemzorg Assen

Stemzorg Assen is een logopediepraktijk in Assen. U kunt hier terecht voor specialistische logopedische zorg gericht op spreken, ademhalen en stemgeven.

Adem

“De adem is zowel in rust, tijdens het spreken en bij inspanning van groot belang”.


Wanneer ademen niet goed verloopt, kunnen er allerlei klachten ontstaan, zoals hyperventilatie, duizeligheid en/of vermoeidheid. 

Tijdens de behandeling wordt er gewerkt aan bewustwording van de ademhaling en het leren omgaan met spanningen die te maken hebben met het ademen en eventueel ademtekort. Er wordt met behulp van oefeningen, bewustwording en theoretische kennis gewerkt aan het zo goed mogelijk inzicht krijgen in het ademhalingsproces en hierbij meer grip te krijgen op de ademhaling. 

Verder wordt er veel aandacht besteed aan het toepassen van de geleerde technieken/oefeningen in het dagelijks leven en wordt er rekening gehouden met uw mogelijkheden. 

Hyperventilatie

“Normaal gesproken haalt een volwassene ongeveer tien keer per minuut adem. Er wordt zelfs beweerd dat zes keer per minuut ademen voldoende is”.

Bij hyperventilatie is er sprake van een versnelde ademhaling. Hiermee wordt bedoeld dat je onder normale omstandigheden soms meer dan twintig keer per minuut ademhaalt. Hierdoor kunnen klachten ontstaan zoals duizeligheid, misselijkheid, tintelingen, hartkloppingen en het gevoel te hebben dat je stikt/geen adem krijgt. Hyperventilatie is niet gevaarlijk maar kan wel erg vervelend zijn en je activiteiten in het dagelijks leven belemmeren. 

Hyperventilatie kan optreden als een plotselinge aanval (acute vorm) en als een vrijwel constante manier van ademen (chronische vorm). Oorzaken van hyperventilatie hebben vaak te maken met spanningen, een verkeerde ademgewoonte of te snel spreken zonder een pauze te nemen. 

Astma/COPD

Astma en COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) hebben beide te maken met ontstekingen aan de luchtwegen. Bij astma gaat het over een veelvoorkomende chronische ontsteking van de luchtwegen die terugkerende symptomen laten zien. Hierbij kun je denken aan benauwdheid, kortademigheid, hoesten en/of een piepende ademhaling. Een astma-aanval kan optreden bij prikkelende stoffen, stoffen waarvoor iemand allergisch is, bij een verkoudheid of na zware inspanningsactiviteiten. 

Bij COPD gaat het over een longziekte waarbij de longen zijn beschadigd. Deze longziekte kan niet worden genezen. Je hebt minder zuurstof en ademhalen gaat moeilijker.  Hierdoor heb je minder energie en normale activiteiten zoals traplopen, boodschappen doen of aankleden kunnen lastig zijn. Veel hoesten, benauwdheid en overmatig slijm zijn klachten die veel voorkomen bij COPD. 

Samenwerken met een longarts en/of fysiotherapeut is tijdens het behandeltraject soms van groot belang om de behandeling goed op elkaar af te stemmen. 

Verkeerde ademhaling tijdens spreken

Met een verkeerde spreekademhaling wordt bedoeld dat de adem en stem niet goed met elkaar samenwerken tijdens het spreken (er is geen juiste adem-stemkoppeling). Er wordt hierbij verkeerd geademd tijdens het spreken waardoor je het gevoel kan krijgen lucht te kort te hebben tijdens bijvoorbeeld het vertellen van een verhaal. Meestal spreekt men hierbij erg lang door op een ademhaling wat terug te horen is in het stemgeluid en terug te zien is in de spanning rondom de spieren in het halsgebied. Deze manier van spreken kan erg vermoeiend zijn en doordat er veel spanning wordt opgebouwd in het halsgebied kan dit het gevoel geven van ‘een brok in de keel’. 

Een combinatie van oefeningen gericht op adem/stem met strottenhoofdmassage kan voor verlichting van klachten zorgen. 

Long Covid

Na een (vermoedelijke) corona-infectie kan het zijn dat je moeite hebt met stemgeven, ademhalen en/of spreken. Door de doorgemaakte corona-infectie kan de manier van ademhalen verstoord zijn. Dit kan komen door overmatig hoesten of door langdurige kunstmatige beademing. Door het coronavirus ontstaat er littekenweefsel in de longen, wat ervoor kan zorgen dat niet alle longblaasjes meer genoeg zuurstof krijgen. Doordat de longen een tijd niet optimaal benut zijn, kan de spiermassa afnemen. Hierdoor is het moeilijker om te ademen. Wanneer je op de Intensive Care hebt gelegen, ben je waarschijnlijk beademd met een buis. Deze buis kan de stembanden beschadigen waardoor de stem minder krachtig is. De stem kan ook minder krachtig zijn door verminderde algemene conditie. Ook bij mensen die een corona-infectie hebben doorgemaakt kan de strottenhoofdmassage een fijne aanvulling zijn naast de overige oefeningen gericht op ademhalen en stemgeven. 

Aanmelden