Stemzorg Assen

Stemzorg Assen is een logopediepraktijk in Assen. U kunt hier terecht voor specialistische logopedische zorg gericht op spreken, ademhalen en stemgeven.

Stem

“Je eigen stem is een uniek expressiemiddel”.


De manier van stemgeven en spreken, de emotie die hierin hoorbaar is en de klankkleur vormen samen een eigen geluid en geven je daarmee een eigen gezicht. Niemand heeft precies dezelfde stem als jij, al komen die van je familieleden soms wel heel dichtbij. 

Veel mensen die hun stem dagelijks intensief gebruiken, krijgen vroeg of laat problemen met hun stem. Hierbij kun je denken aan:

  • Een hese stem
  • Verminderde stemmogelijkheden (hoog/laag, hard/zacht)
  • Verlies van controle over stem
  • Last bij én na het spreken/zingen
  • Vermoeidheid bij én na het spreken/zingen
  • Een kriebel in de keel
  • Vaak kuchen en/of schrapen van de keel
  • Brok in de keel gevoel (het gevoel dat er iets in de keel zit wat niet weg gaat)

Als je regelmatig of blijvend problemen hebt met je stem, kun je hier last van hebben in het dagelijks leven. Soms in die mate dat je je werk of hobby’s niet meer goed uit kunt voeren, als gevolg van je stemproblemen.  

Bovenstaande klachten zijn klachten die verholpen kunnen worden, want

“stemgeven heeft te maken met spierwerking en spieren kun je trainen!”


Bij stemproblemen wordt onderscheidt gemaakt in functionele stemstoornissen en organische stemstoornissen. Functionele stemstoornissen komen tot uiting door verkeerd stemgebruik, zoals gespannen stemgeven, verkeerde ademhaling en/of te veel en te luid stemgeven. Na een dag intensief spreken kan er heesheid ontstaan. 

Wanneer functionele stemstoornissen niet tijdig worden behandeld, kunnen er organische stemstoornissen ontstaan zoals stembandpoliepen of stembandknobbels. Functionele stemstoornissen sluipen er meestal in. Dat wil zeggen dat de problemen vaak onopgemerkt blijven, totdat de problemen klachten geven. 

In de praktijk worden ook regelmatig beroepssprekers aangemeld voor logopedische behandeling. Hierbij kan je denken aan leerkrachten, callcenter medewerkers, zangers, therapeuten, trainers, vertegenwoordigers en sportcoaches. Daarnaast zijn mensen die hun stem minder intensief gebruiken natuurlijk ook welkom in de praktijk.  

Tijdens de behandeling wordt er aandacht besteed aan de basis van goed stemgebruik (adviezen ten aanzien van stemhygiëne) en wordt er samen met jou gekeken naar hoe je je stem in het dagelijks leven zo optimaal mogelijk kunt gebruiken. Ik maak daarbij onder andere gebruik van Lax Vox/bubbelen (wordt ook veel door zangers gedaan), Estill Voice Training en Strottenhoofdmassage. Tijdens de behandeling wordt er wanneer dit nodig is, samengewerkt met een KNO-arts of andere betrokken arts/medisch specialist.

Strottenhoofdmassage

Strottenhoofdmassage, ook wel manuele larynx facilitatie of vocal massage genoemd, is een specialisatie binnen de logopedie die alleen uitgevoerd mag worden door een paramedici. 

Tijdens de strottenhoofdmassage worden manuele technieken op het hoofd/halsgebied en de larynx (strottenhoofd) toegepast (denk hierbij aan masseren en stretchen). Deze techniek wordt onder meer gebruikt met als doel het spreken te vergemakkelijken. 

Tijdens deze vorm van behandeling gaat u liggen op een in hoogte verstelbare behandelbank. In uitzonderlijke gevallen wordt de strottenhoofdmassage zittend uitgevoerd.  

Stemproblemen gaan vaak gepaard met teveel spanning in de spieren rondom het strottenhoofd. Deze verhoogde spanning kan de doorbloeding belemmeren en pijn en vermoeidheid veroorzaken. Ook kan er een “globusgevoel” (brok in de keel gevoel) ontstaan en kan het slikken moeilijker worden. Manuele larynx facilitatie is een methode om deze spanning te doen verminderen. De behandeling kan direct al vermindering van de klachten geven, zoals een verbeterde stemkwaliteit, makkelijker slikken en verdwijnen van het globusgevoel. Vaak wordt de strottenhoofdmassage in combinatie met oefeningen gericht op ademhaling/stemgeven aangeboden. 

Deze massage wordt toegepast bij cliënten waarbij sprake is van bijvoorbeeld stemklachten, globusklachten en eventueel preventief als ontspanning van het strottenhoofd bij flinke stembelasting. Deze vorm van behandeling kan ook erg prettig zijn als voorbereiding op bijvoorbeeld een presentatie die gegeven moet worden. Maar ook na een periode waarin de stem intensief gebruik werd, kan het onderdeel strottenhoofdmassage uitkomst bieden binnen de behandeling.

Kinderheesheid 

Kinderheesheid kan ontstaan door het overbelasten of verkeerd gebruiken van de stem. Dit kan ontstaan door bijvoorbeeld veelvuldig schreeuwen, keelschrapen of te vaak gekke stemmetjes nadoen of gebruiken. Een hese stem kan ook andere oorzaken hebben. Denk hierbij aan een allergische aanleg, keel-,neus- en oorproblemen, maar ook stress, temperament/karakter van het kind, afwijkend mondgedrag of een afwijkende lichaamshouding kunnen een rol spelen.

“Van de schoolgaande kinderen heeft zes tot negen procent last van een hese stem”.


Een hese stem kan er voor zorgen dat het kind minder goed te verstaan is voor zijn omgeving, dat het vermoeiend is om lang achter elkaar te praten, dat het kind keelpijn krijgt of de stembanden blijvend beschadigd worden. Het is hierbij belangrijk de stem zoveel mogelijk te sparen als deze hees of schor is. 

Tijdens de behandeling worden adviezen gegeven ten aanzien van stemhygiëne, wat is wel goed en wat is minder fijn voor je stem. Verder kan er spelenderwijs een aantal oefeningen gedaan worden gericht op het bewust worden van ademhalen en stemgeven. 

Aanmelden